NAKATUON SA ISPORTS


Alam namin na ang pamumuno ng isang proyektong sakop ng Litera Meat ay nangangahulugan ding nakatuon sa pag-aambag sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng ating lipunan. Sa layuning ito, aktibo kaming lumalahok at nakikipagtulungan sa mga proyektong panlipunan, pang-kultura, pang-isports and pang-pagkain.

Nakipagtulungan kami sa AECC (Spanish Association Against Cancer) at Alzheimer Huesca, pati na sa iba pang kawangggawa. Gayundin, nagpakita kami ng aming suporta sa lokal na isports sa pag-isponsor sa Sports Club ng Binéfar. Sinsuportahan namin ang mga pang-kultura at tradisyunal na event tulad ng Festa del Tossino de Albelda, kung saan isang toneladang pagkain ang inihandog, at nag-iinsponsor kami sa mga pang-industriyang event tulad sa Gantimpalang Porc d’Or.

Ang Litera Meat ay ni-renew ang kasunduan sa pag-iisponsor nito sa Sports Club ng Binéfar para sa bagong season, samakatuwid ay pinaninindigan ang pagtuon nito sa isports at suporta para sa mga kahalagahan ng pagsisikap at teamwork.