LITERA MEAT


Ang Litera Meat (Binéfar, Huesca) ay sinimulan ang gawain nito noong Hulyo 2019, petsang nagmarka ng pagsisimula ng isang pakikipagsapalarang may pagtingin sa hinaharap. Ang proyekto, na nangailangan ng puhunang €130 milyon, ay isinaalang-alang ang interes sa mga nagsasariling komunidad ng Gobyero ng Aragón.

Simula noong ang Litera Meat ay nagsimula, ang mga gawaing pang-negosyo nito ay bumilis, at nakapagtaguyod ng malalaking kasunduan pangkalakalan at pinagsama-sama ang mga operasyon nito sa isang teritoryo kung saan ang industriya ng agri-pagkain ay isang ma-estratehiyang sektor. Ang isang pangkat na nakatuon at may pasyon sa sektor ng baboy ay ang susing nagdadala ng aming tuluy-tuloy na paglago.

Sa halos apat na dekadang dedikasyon sa industriya ng karne ng baboy, ang Pini Group ay nakagawa ng napakalakas na komersyal na estruktura at nakakuha ng malalim na kaalaman at pag-unawa sa iba’t ibang hinihingi ng mga merkado. Nangunguna kami sa sektor ng karne sa pamamagitan ng pag-angkop sa mga hinihingi ng merkado sa mga prosesong nakatuon sa kahusayan. Sa bawat araw, inii-strive naming siguraduhin na ang aming modelo ng pamamahala ng negosyo ay gumagawa ng dagdag na halaga at itinataguyod ang propesyunal na pag-unlad ng aming mga stakeholder. Sa panahong ito, binisita ng mahahalagang pandaigdigang delegasyon ang Litera Meat, na nagpapakita ng mariing interes sa brand ng Litera Meat, na ngayon ay naging sanggunian sa loob ng sektor, sa parehong pambansa at sa abroad.

MAHAHALAGANG PAKSA


130.000 M²

1,600 Empleyado

160,000 Ulo linggu-linggo

2 Linya ng katayan

13 Silid ng istabilisasyon

Pagiging malapit sa mga magsasaka,
mahalaga sa Litera Meat


Nakapokus kami sa kasaganaan ng aming kapaligiran upang mas magpatuloy pa at pinahahalagahan namin ang mga magsasaka ng livestock, na kabahagi namin sa puwersa ng sektor ng sangguniang itinuturing na makinang pangkabuhayan ng ating bansa. Ang malaking bilang ng mga sakahan ng livestock ng baboy sa Aragón at mas partikular, sa rehiyon ng La Litera ay ginagawang ma-estratehiyang lokasyon ang Binéfar na may malaking potensyal sa industriya ng agri-pagkain. Ang pagiging malapit sa mga sakahan ng livestock ay isang mahalagang bagay sa aming pagtuon sa kapakanan ng hayop dahil binabawasan nito ang oras ng paghahatid at ang panganib ng anumang kamatayang magaganap habang naghahatid.

Ang mga operasyon ng Litera Meat, na may puhunang idineklarang interes sa Nagsasariling Komunidad ng Aragón, ay nangangahulugang malaking pagtaas sa GPD ng Probinsya ng Huesca.

Ang Espanya ay itinaguyod ang sarili bilang isang malakas na pandaigdigang aktor sa industriya ng karne ng baboy. Ang pinagsama-samang industriya na ka-kombinasyon ang maraming avalable na espasyo ay nagpapakita ng landscape ng baboy sa Espanya na inilalarawan ng malakas sa pagkadalubhasa sa lugar. Ang Aragon ay ang rehiyong may pinakamataas na paglago at pag-unlad sa sektor ng baboy: +13% sa loob ng nakaraang taon (2021, Ministeryo ng Agrikultura ng Espanya).

23 Linya ng pagpuputol

12 Makinang gumagamit ng vacuum

40 Tunel ng pagfi-freeze na may

2.500 T kapasidad ng arawang pagfi-freeze